Om Light Credit

Light Credit AB (publ) arbetar med att skapa och utveckla digital teknik för den finansiella marknaden. Bolagets första projekt har varit att utveckla en helt egen plattform för automatiserad kreditgivning som hanteras genom algoritmer, artificiell intelligens, automatisering, maskininlärning och dataanalys. Plattformen är också utvecklad för att upprätthålla och vara anpassningsbar till rådande finansiell- och integritetslagstiftning. Första marknaden för denna tjänst är Storbritannien (LightCredit Consumer Lending Ltd).

Affärsområde

Konsumentkrediter för den brittiska marknaden.

Konsumentkrediter

2015 genomförde FCA (Financial Conduct Authority), brittiska motsvarigheten till Finansinspektionen, en rad lagändringar gällande konsumentlån på den brittiska marknaden. De två mest avgörande förändringarna var att bolagen som ger ut lånen inte kan ta mer än 0,8% per dag i ränta samt att den totala skulden aldrig kan överstiga över 100% av ursprungligt utlånat belopp. Marknaden för konsumentkrediter förväntas öka samtidigt som antalet aktörer blir färre i och med att de regulatoriska kraven blir allt mer omfattande. Med en helt egen plattform byggd för att kunna snabbt anpassa sig efter de regulatoriska förändringar samt kunna genomföra noggrann och korrekt kreditprövning enligt kraven från FCA har Light Credit en långsiktig konkurrensfördel.

Storbritannien

Totalmarknaden för krediter i Storbritannien uppgick enligt FCA till ca 1 700 miljarder SEK år 2017. Vi har valt just Storbritannien som första marknad för vår kredittjänst då marknaden är väl reglerad och det är vanligt med konsumentkrediter för att snabbt kunna lösa oväntade utgifter. Enligt FCA senaste rapport  lånade den brittiska befolkning genom konsumentkrediter mellan 1:a juli 2017 och 31:a juni 2018 över 15 miljarder SEK och återbetalade över 25 miljarder SEK. Samtidigt är andelen som i slutändan inte betalar sina krediter så få som knappt 6%. Detta gör att som första lansering är Storbritannien en given marknaden för Light Credit.

Utveckling

Vi står väl rustade för att genomföra våra ambitioner.

F

Fintech

Fintech definieras som en digital finansiell tjänst, oavsett om leverantören är ett finansiellt institut eller en startup som vill konkurrera med traditionella aktörer genom teknik och innovation. Vi arbetar målmedvetet på projektbasis med affärsutveckling, marknadsinsikt, frågor om ekonomisk reglering, teknisk utveckling och anpassning för att leverera innovativa lösningar i en annars väldigt traditionell bransch.

AI

Artificiell Intelligens

Artificiell intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av programmerad programvara. Vi är övertygade om att detta fenomen är framtiden och kommer att revolutionera tjänstesektorn. Med artificiell intelligens har vi ambitionen att vara en ledande aktör i Norden inom innovationsområden av finansiella tjänster.

D

Dataanalys

Alla verksamheter generar datalager (data warehouse) som lätt blir en belastning att hantera. Dataanalys är en process för att granska, rensa, omvandla och modellera data med målet att upptäcka användbar information för att dra slutsatser och ge stöd vid beslutsfattande. Vi ser värdet i effektiv datalagring och arbetar med dataanalys för att göra den lönsam.

M

Maskininlärning

Maskininlärning bygger på avancerade algoritmer som intar ("ingest") dataströmmar utan att programmet har programmerats för en specifik uppgift. Därefter förädlas dataströmmarna som i sin tur som skapar förutsägelser för bättre beslutsunderlag. Genom denna metod går det att få stora konkurrensfördelar gentemot konkurrerande verksamheter.

Kontakta oss

Telefon

+46 8 4001 23 96

E-post

info@lightcredit.se

Adress

Light Credit AB (publ)
Kungsgatan 8, 2 tr (KG10)
111 43 Stockholm